Studie proveditelnosti

Zpracováváme studie proveditelnosti pro široké spektrum oblastí. Věnujeme péči každému projektu. BURESWORKS, s.r.o. je správnou volbou pro zpracování studií především pro projekty ve zdravotnictví.

Cost – Benefit Analysis

Zpracováváme analýzy nákladů a přínosů ke studiím proveditelnosti i samostatně.

Podnikatelské plány

Konzultujeme i tvoříme podnikatelské plány. Naším cílem je, aby se Váš nápad proměnil ve Vaše peníze.

Strategické plány

Vytváříme strategické plány, redefinujeme strategie společností. Podstatou úspěchu má být totiž především jeho trvalost.

Dokumentace Business Case

Poskytneme konzultace, asistenci, či kompletně vypracujeme dokumentaci projektu odpovídající požadavkům metodiky PRINCE2®. Připravíme detailní Business Case.

Odborné semináře, konference a kongresy

Pořádáme odborné konference a kongresy. Nejbližší události hledejte v kalendáři akcí. Rovněž pořádáme odborné semináře, konzultace a workshopy. Co znamenají Vaše znalosti, pokud je s nikým nesdílíte?